Kontakt

Prosledite Vašu poruku koristeći KONTAKT FORMU. Budite detaljni u opisu onoga što želite snimiti ( na primer reklama za radio, dzingl, spiker za online video, glas za tv reklamu) Navedite okvirno trajanje audio zapisa, duzina teksta / broj reči ? To je način da dobijete precizniji odgovor. Hvala!

Kontakt forma
reCAPTCHA