Snimanje Zvuka

Najpopularniji besplatni program za snimanje zvuka na računaru. Iskustva korisnika programa Audacity za snimanje zvuka su vrlo pozitivna. Program za snimanje i editovanje zvuka preporučujemo apsolutnim početnicima za snimanje na laptopu ili pc računaru. Takođe audio program može koristiti kada želite nešto da jednostavno editovati. Autor ovog sjajnog tutorijala za program Audacity je Ivan Čodor. Tekst je prilagođen vama i zaista možete naučiti osnovne operacije u ovom programu za snimanje zvuka.

Audacity besplatan audio program – snimanje zvuka

Pre svega instalirajte program,  pa tek  onda korak po korak kroz tekst koji sledi  i vaše prvo snimanje i obrada zvuka može da počne. Snimanje glasa na računaru, biće vam dostupnije, zato vežbajte, secite, kombinujte razne zvučne efekte. Ako se dovoljno zaigrate i dopadne vam se, uvek možete preći na neki ozbiljan alat za snimanje i editovanje zvuka gde je moguće obraditi profesionalno glas za video prezentacije, voiceover za online reklame . Tada se koriste ozbiljni vst pluginovi, koji se posebno kupuju i koštaju prilično. Za početak priče snimanja zvuka, intervju, obrada nekog kratkog audio zapisa, možete probati, Audacity program. Moguće je da će ovaj program dobiti čak i podršku za korišćenje ovih specijalizovanih pluginova koji se dodatno kupuju, treba proveriti u najnovijoj verziji.

Pročitaj ovo → Snimač govora , uporedni test snimač govora ili profi snimanje glasa

Takođe treba da znate : Snimanje radio reklame i  audio produkcija, ne radi se u ovom programu, ali za početnike to je dobar i jeftin start. Smatramo da ćete kroz opis koji sledi naučiti osnovne operacije, takođe gomila tutorijala će vam pomoći.

Nove verzije ovog programa za snimanje zvuka često su dotupne

Audacity je besplatan, open source audio program i koristi se za  snimanje zvuka i obradu audio zapisa. Što se tiče operativnih sistema, dostupan je u više varijanti  Microsoft Windows, za Mac OS X, Linux/Unix. Najnovija verzija Audacity, programa za snimanje zvuka uvek je dostupna, sam program će uvek ponuditi update. Poslednja vezija uvek treba da se proveri na njihovom sajtu.

Prilično zanimljivo, postoji verzija koju možete pokrenuti i sa vašeg USB fleša. To je prenosna / portabl verzija tako da program možete nositi svuda sa sobom bez potrebe da  instalirate na nekom drugom računaru. Jednostavno ubacite vaš prenosni usb flash i uvek imate spreman za rad program pomoću koga snimate zvuk.

Ovaj program je pre svega  jednostavan, ali nudi i fine mogućnosti za dobar početak priče oko snimanja zvuka. Zbog toga je popularan širom sveta. Neke od njegovih mogućnosti su:

  • unos i izbacivanje  WAV, MP3, Ogg Vorbis, AIFF, Flac i drugih audio formata,
  • snimanje i reprodukcija zvučnog zapisa
  • obrada zvuka,  Cut, Copy i Paste naredbama s neograničenom mogućnošću Undo-a
  • uporedni rad na  više audio zapisa, njihovo spajanje ali i preklapanje,
  • digitalni efekti  i podrška za plug-inove što će omogućiti moćniju igru sa zvukom
  • obrada zvuka promenom amplitude zvučnog zapisa,
  • sigurno da vremenom dolaze nove mogućnosti od trenutka pisanja ovog teksta

Program je dostupan na zvaničnom sajtu proizvođača: http://audacity.sourceforge.net/ .

Interfejs programa za snimanje zvuka Audacity

Slika 1. Audacity (interfejs)

Osnovni pregled  Audacity projekta je traka (Track). Ta traka je ustvari  zvuk koji smo snimili pomoću mikrofona ili smo ubacili tj. otvorili neki već postojeći audio zapis recimo neke pesme koji želimo da obradimo ili sredimo ovom programu (Importovali) .

Glavni alati za rad sa zvučnim zapisom u ovom programu su:

Selection tool (Alat za odabir) – F1

 

Služi za odabir određenih delova snimka koje želite da preslušate ili obradite.

Kako ga koristiti: odaberite ovaj  alat, postavite ga na početnu tačku i povucite do željene završne tačke. Audacity će zatamniti označeni deo snimka, a  sve što dalje radite ( pojačavate ili utišavate, ili stavljate neke efekte na taj deo snimka)  biće primenjeno samo na taj deo koji ste selektovali.

program za snimanje zvukaEnvelope tool (Omotnica) – F2

 

Služi za promenu glasnoće tokom vremena.

Kako ga koristiti: odaberite alat, postavite ga na određeno mesto na snimku koje želite pojačati ili utišati, pritisnite i povucite gore ili dole. Tako će doći do promene glasnoće vašeg snimka.

Promenu glasnoće tokom vremena možete postići tako da na više mesta postavite alat, zatim pritisnete i povučete. Izabranu glasnoću možete da menjate  i naknadnim pomeranjem belih tačaka.

Draw tool (Alat za crtanje) – F3

 

Služi za promenu pojedinih segmenata zvučnog talasa.

Grafički prikaz treba toliko uvećati da se vide tačke zapisa koje zatim alatom uhvatimo i pomaknemo na željenu amplitudu.

Zoom tool (Alat za zumiranje) – F4

 

Služi za zumiranje u toku rada što će biti korisno jer povećava preciznost tokom rada

Timeshift tool (Alat za pomicanje u vremenu) – F5

 

Služi za hvatanje i pomeranje vašeg snimka  ili njegovih segmenata na određeno mesto.

Multi Tool (Multifunkcijski alat) – F6

 

Automatski bira jedan od 5 nabrojanih alata zavisno od  pokreta miša ili od pritisnutih tastera.

Kontrole u programu za snimanje zvuka Audacity

Slika 2. Audacity (kontrole)

Kontrole nam služe za reprodukciju i kretanje po snimku  (skok na početak i kraj, pauza i zaustavljanje) ali i za snimanje zvuka. Pritiskom na tipku SHIFT, Play kontrola (reprodukuj) menja svoju funkciju u Loop kontrolu ( razultat: stalno će ponavljati samo deo koji ste obeležili – reprodukcija uz ponavljanje ).

Slika 3. Audacity  (Loop kontrola)

Slika 4. Audacity (Record kontrola)

Kako snimiti zvuk na računaru sa Audacity

Ako se ne odabere izvor (Edit > Preferences > Audio I/O > Recording > Device) program koristi standardni (Default) izvor zvuka, to je vaša zvučna kartica. To znači da je dovoljno pokrenuti aplikaciju,  zatim povezati  mikrofon ili neki drugi uređaj na ulaz zvučne kartice i kliknuti  na snimanje ( Record ).  Automatski će se otvoriti nova traka na kojoj će odmah početi da se pojavljuje vaš trenutni snimak, kako govorite tako će se crtati vaš  audio zapis koji  dolazi iz vašeg mikrofona ili nekog drugog uređaja koji ste spojili na zvučnu karticu.

Unos i iznošenje zvučnog zapisa ( Import – Export )

Unos zvučnog zapisa ostvaruje se pomoću Project > Import Audio (File > Import ).  Pomoću File > Open takođe možete otvoriti neki audio fajl sa vašeg računara, ali nam se pri tome svaki novi fajl  otvara u posebnom  prozoru. Važno je znati razliku između snimanja (Save) i iznošenja – eksportovanja (Export). Iznošenjem se stvara zvučni zapis (.mp3, .wav ili .ogg), a snimanjem se pohranjuje Audacity projekt (.aup) u kojem je zabeleženo sve što smo radili nad nekim zvučnim zapisom. Dakle  ako ponovo otvorite taj fajl  možete nastaviti da ga editujete i uređujete tačno od one tačke gde ste prethodno stali pre nego što ste ga sačuvali na računaru.

Iznošenje zvučnog zapisa radi se pomoću menija gore levo File i onda, zavisno  od formata u kojem želite da exportujete materijal, biramo Export As WAVE, MP3 ili Ogg Vorbis. Pre eksporta bilo bi dobro podesiti parametre iznošenja (Edit > Preferences > File Formats).

Slika 5. Audacity (parametri iznošenja)

WAVE i Ogg Vorbis su automatski podržani dok za MP3 iznošenje moramo s interneta skinuti datoteku „lame_enc.dll” i onda je smestiti  u meni  za podešavanje parametara. Kucajte u google-u ovo ” lame_enc.dll”,  morate naići na internetu na njega nema šansi da nemaa!

Ako želimo da eksportujemo svaku traku posebno, koristićemo  meni  File > Export Multiple.

Slika 6. Audacity (ID3 metapodaci)

Većina playera koje koristimo pri reprodukciji snimljenih zvukova ili audio zapisa,  prilikom reprodukcije određene pesme mogu da prikazuju  i određene informacije o pesmi (npr. naziv pesme , izvođač pesme , album, godina kada je pesma snimljena i sl.). Ti podaci zovu se ID3 metapodaci (metadata) i nije loše da  se ta polja popune u Audacity,  pre nego što zvučni zapis koji ste snimili uz pomoć mikrofona,  konačno pohranite u vaš računar. (Project > Edit ID3 Tags…).

Ovo je samo uvod o snimanju zvuka pomoću programa Audacity. Sigurno ste dosta naučili, a sada možete i sami da počnete  sa snimanjem i vežbom. Srećno !