TVC Voiceover – spikerski glas Aleksa – Demoreel

TVC voice over primeri: Čitanje TV reklama na srpskom. Izdvojeni segmenti čitanja iz svega nekoliko TV reklama i  Videa. U svakom segmentu čujemo glas spikera Aleksa.

Za angažman spikera konaktirajte nas i proverite trenutnu dostupnost  glasa.