Spiker za TV reklame, sinhronizacija glasova za reklamne TV spotove

Čitanje reklama kroz snimanje spikera u studiju. Izrada voice overa za TV reklame podrazumeva čitanje i studijsko audio snimanje reklamnog teksta. Uvek se koriste profesionalni glasovi iskusnih spikera za video reklame.

Sinhronizacija i adaptacija tv reklame kroz snimanje glasova spikera za reklame
Proces u studiju, sinhronizacija tv reklame i snimaje glasova spikera kroz produkciju voice overa

Glasovi spikera u procesu adaptacije i sinhronizacije tv reklama

Primer: Engleska verzija tv reklame, treba se adaptirati na srpski ili hrvatski jezik. Tada se angažuju profesionalni spikeri sa iskustvom u sinhronizovanom snimanju voice overa za TV reklamu. Sinhronizacija glasova za potrebe tv reklama nije uvek tako jednostavna. Zahteva veštine i dodatno iskustvo spikera. Dakle snimanju spikerskog glasa u ovom slučaju pristupa se sa posebnom pažnjom. Važna stvar je dužina teksta tv reklame. Originalna engleska verzija tv reklame i adaptirana verzija moraju imati približno isti broj reči. To je ključ, prilikom prevoda treba obratiti posebnu pažnju. Uvek je potrebno dostaviti finalni tekst prilagodjen srpskoj verziji pre nego se krene u adaptaciju tj. u snimanje voiceovera za tv reklamu.

Ovo su samo neki od pokaznih primera TV reklama u kojima čujete voiceover prilagodjen postojećoj slici tj. snimljene glasove spikera koji su sinhronizovani sa video reklamom.

Ukoliko imate spreman tekst, a potreban vam je muški ili ženski spikerski glas za TV reklamu? Konaktirajte i saznajte koji su spikeri trenutno dostupni.