RADIO REKLAME

produkcija raklame za radio staniceIzrada reklama za radio i snimanje zvuka za TV reklame. Za razliku od drugih vidova reklamiranja, radio reklame kod slušalaca direktno okupiraju  čulo sluha. Zato je važno da dobro napisan tekst, čita odličan spiker. Bilo da je u pitanju izrada reklama za radio, priprema zvuka za TV reklamu ili obrada zvuka za web video, uvek se koriste muzičke podloge, posebno prilagođene radijskoj i TV industriji.

koraci u produkciji reklama za radio

Iskoristili smo sve prednosti  interneta. Pronašli smo način da maksimalno uštedimo vreme svih dosadašnjih naručilaca. Više nije potrebno dugo tragati za kvalitetnim audio rešenjem. Kompletan proces izrade, sada je sveden na samo 3 koraka: 1-odabrati tip reklame, 2-pošaljite u prilogu vaš tekst za reklamu 3-dobijate gotov – finalni audio zapis .

AUDIO PRODUKCIJA RADIJSKOG / TV SPOTAPRIMERI
Čitanje 1-5 min. Korporativni film naracija, Tutorijali, Promo Video, YouTube (Spiker)
Izrada Reklamnog Spota do 15 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota do 15 sekundi ( muzička podloga , dva vokala )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( najava koncerta )
Izrada Reklamnog Spota od 30-60 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO/ TV VERZIJA)PRIMERI
Reklamni Spot do 15 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, jedan vokal )
Reklamni Spot do 30 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, dva vokala )
Reklamni Spot 30-60 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, dva ili više vokala)
PEVANE REKLAME, SONGOVI (RADIO/ TV VERZIJA)PRIMERI
Pevana Reklama do 15 sek. ( vokal , komponovana muzika)
Pevana Reklama od 15-30 sek. ( vokal, komponovana muzika )
Pevana Reklama od 15-30 sek. ( vokal, komponovana muz., spikerski glas )
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal, komponovana muzika )
Pevana Reklama od 30-60 sek. ( vokal, komp. muzika, spikerski glasovi )
SPIKERSKI OFF (REKLAME, KORPORATIVNI FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)PRIMERI
Čitanje teksta za reklame do 20 sekundi ( sirovi off spikerski glas snimljen u studiju )
Čitanje teksta od 60 sek. Govorni automat, Call Centar ( snimanje, editovanje, spiker )

Bez obzira da li je u pitanju obrada zvuka za video, snimanje i angažman spikera za govorni automat, pevana reklama ili najednostavniji servisni spot, bili smo spremni da ispratimo ideje uz maksimalnu podršku.