Izrada radio reklama

produkcija izrada radio reklame za radio staniceIzrada radio reklama, kao i snimanje zvuka za reklame, predstavlja specifičnu kreaciju. Za razliku od drugih vidova reklamiranja, ne postoji vizuelni deo. Radio reklame fokusirane su samo na čulo sluha. Zato je važno da dobro napisan tekst, čita razgovaten glas spikera. Bilo da je u pitanju izrada reklama za radio, kreiranje audio segmenta za TV reklamu ili obrada zvuka za web video, uvek treba koristiti muzičke podloge, posebno prilagođene radio i tv industriiji.

Treba iskoristiti sve prednosti audio sadržaja i za potrebe interneta. Više nije potrebno dugo tragati za kvalitetnim audio rešenjem. Kompletan proces izrade radio reklama, sada je sveden na samo nekoliko koraka.

AUDIO PRODUKCIJA RADIJSKOG / TV SPOTAPRIMERI
Izrada Reklamnog Spota do 30 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota do 45 sekundi ( muzička podloga , dva vokala )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( najava koncerta )
Izrada Reklamnog Spota od 30-60 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO / AUDIO ZA TV REKLAMU)PRIMERI
Reklamni Spot do 15 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, jedan vokal )
Reklamni Spot do 30 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, dva vokala )
Reklamni Spot 30-60 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, dva ili više vokala)
SPIKERSKI OFF (REKLAME, KORPORATIVNI FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)PRIMERI
Čitanje teksta za reklame do 20 sekundi ( sirovi off spikerski glas sniman u studiju )
IVR, Govorne poruke do 60 sek. govorni automat, Call Centar ( audio snimanje, spiker )
Narator, primer čitanje teksta za korporativni film, glas za kratke tutorijale, online kurs. Promo video na Youtube, soc. mreže kompanije u trajanju od 1 do 5 minuta

Bez obzira da li je u pitanju obrada zvuka za video, snimanje i angažman spikera za govorni automat,  izrada radio reklama ili najednostavniji servisni spot, tu smo da ispratimo pisane ideje, uz sugestiju i tek onda podršku.