Izrada radio reklama

produkcija izrada radio reklame za radio staniceIzrada radio reklama i snimanje zvuka za TV reklame. Za razliku od drugih vidova reklamiranja, radio reklame kod slušalaca direktno okupiraju  čulo sluha. Zato je važno da dobro napisan tekst, čita odličan spiker. Bilo da je u pitanju izrada reklama za radio, priprema zvuka za TV reklamu ili obrada zvuka za web video, uvek se koriste muzičke podloge, posebno prilagođene radio i tv industriiji

koraci u produkciji reklama za radio

Iskoristili smo sve prednosti  interneta. Pronašli smo način da maksimalno uštedimo vreme svih dosadašnjih naručilaca reklama. Više nije potrebno dugo tragati za kvalitetnim audio rešenjem. Kompletan proces izrade radio reklama, sada je sveden na samo 3 koraka: 1-odabrati tip radio reklame, 2-pošaljite u prilogu vaš gotov tekst za reklamu 3-dobijate gotov – finalni audio zapis .

AUDIO PRODUKCIJA RADIJSKOG / TV SPOTAPRIMERI
Izrada Reklamnog Spota do 30 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota do 45 sekundi ( muzička podloga , dva vokala )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
Izrada Reklamnog Spota od 15-30 sekundi ( najava koncerta )
Izrada Reklamnog Spota od 30-60 sekundi ( muzička podloga, jedan vokal )
REKLAMNI SPOT SA EFEKTIMA (RADIO / AUDIO ZA TV REKLAMU)PRIMERI
Reklamni Spot do 15 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, jedan vokal )
Reklamni Spot do 30 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, dva vokala )
Reklamni Spot 30-60 sek. ( muzička podloga, zvučni efekti, dva ili više vokala)
SPIKERSKI OFF (REKLAME, KORPORATIVNI FILM, WEB VIDEO, YOUTUBE)PRIMERI
Čitanje teksta za reklame do 20 sekundi ( sirovi off spikerski glas sniman u studiju )
IVR, Govorne poruke do 60 sek. govorni automat, Call Centar ( audio snimanje, spiker )
Narator za video, čitanje teksta za korporativni film, glas za video tutorijale, spiker za online kurs. Promo video na Youtube, instagram mreže kompanije u trajanju od 1 do 5 minuta (Spiker, snimanje glasa u studiju)

Bez obzira da li je u pitanju obrada zvuka za video, snimanje i angažman spikera za govorni automat, pevana izrada radio reklama ili najednostavniji servisni spot, tu smo da ispratimo ideje ali uz sugestiju i tek onda podršku.